Expo Mensentuin

De tentoonstelling ‘Mensentuin’ trok me aan.
Het Afrika Museum wilde ik al langer doen en de deadline van de tijdelijke expo dwong me deze nu rap te doen. Een mooie expositie die in deze tijd waar je bijna je eigen geschiedenis moet uitwissen en daar bovenop alle zonden van de wereld zou moeten bekennen toch een beetje duiding probeert te geven.
Vallen de koloniale tijden ooit goed te praten? Nooit ofte nimmer.
Valt de slavernij ooit goed te praten? Nooit ofte nimmer.
Valt racisme, machtsmisbruik en zogenoemde blanke suprematie ooit goed te praten? Valt het mensdom tout court ooit goed te praten? Nooit ofte nimmer.
Maar dingen zijn wat ze zijn en wat ze geweest zijn. Geschiedenis valt niet uit te wissen en het is niet omdat ze niet goed te keuren zijn dat er niet over gepraat mag worden of dat de geschiedenis gewijzigd moet worden.
Daar ging het onder andere over in deze expo Mensentuin. We kunnen alleen maar in alle naïviteit hopen dat dit nooit meer zal voorvallen wetend dat dit op meerdere aardse plekken nog het dagelijkse leven voor vele mensen is.
Deze pagina geeft trouwens een beeld weer van de tijdelijke tentoonstelling evenals een stukje van de vaste collectie.
Afrika museum: een aanrader!

error: Content is protected !!