Auschwitz – Birkenau

In combinatie met de citytrip Krakau werd ook dit koncentratiekampcomplex bezocht. Je stelt je Auschwitz voor zoals je het al vaker zag in documentaires, boeken of een andere manier. Sommige beelden zijn blijvend in je gedachten gebrand en poppen automatisch op na het horen van de naam. Bij deze waren we verkeerd…Het stuk met poort en lang treinspoor vanwaar de slachtoffers werden onderverdeeld in directe vergassing of beginnen afzien tijdens dwangarbeid met zware ontbering is Birkenau. Het eerste gedeelte is Auschwitz.
Hoe gruwelijk deze en zijn geschiedenis ook is, we waren destijds NOG meer aangedaan bij het bezoek aan het kamp van Dachau. Toen een eerste keer en veel jonger of treedt door de vele gruwel in de media een zekere gewenning op voor deze schrikwekkende taferelen.

error: Content is protected !!