Cimetero Roma

Aan de voet van de Piramide van Caius Cestius in Rome ligt een prachtige begraafplaats, waar sinds 1738 de niet-katholieke Romeinen worden begraven. Een bijzonder indrukwekkende plek!
Tot een aantal jaren geleden heette deze begraafplaats nog Cimitero Acattolico (niet-katholiek kerkhof). Dit klinkt misschien een beetje vreemd, een kerkhof voor niet-katholieken in de meest katholieke stad ter wereld. Maar wie de geschiedenis induikt, ontdekt al gauw dat het ontstaan van deze begraafplaats juist in de hand werd gewerkt door de overweldigende hoeveelheid katholieke begraafplaatsen in Rome.
Tot het einde van de achttiende eeuw mochten niet-katholieken namelijk niet op een katholieke begraafplaats worden begraven. Het gevolg hiervan was dat de doden ’s nachts onder bewaking van de Romeinse politie ter aarde moesten worden besteld. De pauselijke autoriteiten hadden het gebied dat buiten de Porta San Paolo vlak tegen de Aureliaanse muur lag ter beschikking gesteld om niet-katholieken een laatste rustplaats te gunnen. In 1748 stond deze plek voor het eerst op de stadsplattegrond van Rome, met de aanduiding ‘plaats waar men protestanten begraaft’.
Von Humboldt
In 1803 stierf de oudste zoon van de protestant Wilhelm von Humboldt, die in Rome woonde en als Pruisisch gezant werkzaam was aan het pauselijk hof. Toen ook zijn vier jaar jongere zoon overleed, gaf Paus Pius VII hem een stuk land bij de Piramide van Cestius, zodat hij zijn beide zonen in alle rust kon laten begraven. Volgens de overlevering heeft Von Humboldt rond de twee grafzerken een hek laten zetten, waardoor het ontstaan van het protestantse kerkhof een feit was.
Ook al was het kerkhof voor protestanten, het stond tot 1870 onder streng toezicht van de paus. Alle grafschriften moesten ter goedkeuring aan een pauselijke commissie worden voorgelegd en kruistekens op de graven waren ten strengste verboden. Pas met de opheffing van de Kerkelijke Staat kwam er ook een einde aan deze strenge voorschriften.
In 1921 werden er officiële richtlijnen voor de protestantse begraafplaats opgericht. Toen werd onder andere bepaald dat deze plek ‘ter beschikking wordt gesteld aan alle buitenlandse staten met protestantse en orthodox-katholieke staatsburgers’, hetgeen in 1953 werd veranderd in ‘niet-katholieke staatsburgers’. (Bron: www.rome-nu.nl)

error: Content is protected !!