Grand Hotel Teatro

Was het de warmte, was het een middagdipje? Ik zal het nooit weten maar ik weet wel dat ik hier shots heb laten liggen. Ik zag het niet zo bijster goed toen ik daar stond. Kan gebeuren hé maar dit vertaalt zich dan wel in een kort albumpje.

 

error: Content is protected !!