Land van Ooit

Het Land van Ooit was een kinderthemapark opgericht in 1989 en na meerdere malen in betalingsmoeilijkheden te raken sloot het voorgoed in 2007. Het park werd als wandelgebied openbaar gesteld maar het enige wat er nog van overschiet zijn restanten van de strijd bij Waterloo, een fontein met beelden van soldaten in uniformen van Napoleon die langzaam het water in verdwijnen. Het verhaal hierachter vertelt dat toen Napoleon met zijn leger door Het Land van Ooit wilde trekken de soldaten werden betoverd en veranderden in standbeelden. Eigenlijk zou ik deze graag eens opnieuw bezoeken op een meer mistige morgen.

error: Content is protected !!