Chapelle des Anciens

Een bejaardentehuis met een kapel (hospice des vieillards was een andere benaming). Kan eigenlijk ook in de rubriek healtcare, want dit was het ook wel. Het accent lag voor mij echter op de kapel. Mogelijk was een deel nog in gebruik op dit domein, ik herinner het mij zelfs niet meer.  Wat ik wel weet is dat deze ondertussen volledig met de grond werd gelijk gemaakt. Veel ingangen waren dichtgemetst, van buiten naar binnen maar ook de ingangen binnen die toegang gaven tot de kapel waren met snelbouwers dichtgemaakt………en ook weer open gemaakt. Hier werd ik ook verrast door de manier van werken. Ik had mij altijd voorgesteld dat muurschilderijen echt wel muurschilderijen waren. Hier werd ik echter geconfronteerd dat er lagen ‘schilderij’ van de muren begonnen los te komen. Was het een voorgedrukt behangpapier of was het werk echt wel geschilderd op papier en dan opgehangen? Op dit laatste weet ik nog het antwoord niet maar ik was even in een licht shock door deze vaststelling. Stel je voor dat de sixtijnse kapel ook zijn wereldberoemde plafondwerken als ordinair behangpapier naar beneden laat komen.

error: Content is protected !!