Car Hotel

Eerlijk gezegd was ik deze locatie al vergeten. Het was pas toen ik de serie na twee jaar eindelijk bewerkte dat er vaag wat beelden terugkwamen. Ik vermoed dat dit een soort kruidenierswinkel annex tv/radio-winkel moet geweest zijn. Of is dit pas later een stortplaats voor oude tv’s geworden en bij uitbreiding een autokerkhof in de kiem…
Maak er zelf maar iets van.

error: Content is protected !!