A Bridge too Far

De rails waren al jaren verdwenen bij deze brug. De struiken en bomen van daaronder vonden de ijzeren brug al lang geen belemmering meer van hun groei. Wat verderop kon je de nieuwe brug zien lopen en wij konden na het overwinnen van de ijzeren afsluitwand onze fotografiestoom biel na biel lossen. Zo’n brug, ’t was een keer wat anders.

error: Content is protected !!