Army Ambulance

De ambulance had zich destijds zo goed vastgereden dat we zelfs nu nog moeite hadden om die terug te vinden. Uiteindelijk zagen we hem toch in volle vergane ornaat.

error: Content is protected !!