San Francisko VW Van

Op een vroege kille morgen gingen we op zoek naar dit busje waarvan het helemaal onduidelijk is hoe het er kwam. Een doel zal het daar wel niet gehad hebben tenzij wat jaren te blijven staan en dan wat fotografen te lokken die de warmte van hun bed konden ontsnappen.

error: Content is protected !!