Home

Welkom op mijn site die je fotogewijs zal meenemen op tal van concertjes, natuurmomenten, graffiti-art maar hoofdzakelijk op avontuur doorheen verlaten plaatsen.
Industrie, residentieel, religieus, militair, onderwijs en meer.
Voorwaardes zijn bij voorkeur jarenlange verlatenheid en flinke portie verval. Urban exploring, zo heet mijn dada tegenwoordig.
Alle locaties worden en werden met respect voor de huidige toestand betreden zonder enige vorm van inbraak.
Hopelijk geniet je mee van de tripjes en soms, heel soms, zie je nog mijn vorige signatuur Kinglowie. Beetje gespleten persoonlijkheid….
Artur

Welcome to my site which will take you to a lot of concerts, moments in nature, graffiti-art but that will lead you also to an adventure, mainly throughout different abandoned places.
Industry, residential, religious, military, education and more.
Conditions are preferably years of abandonment and a good portion decay. Urban exploring, that’s how my pet subject is called nowadays.
All locations are and were visited with respect to the currents state and without any form of burglary.
I hope I can make you enjoy my trips, and now and then, very now and then, you can see my former signature Kinglowie. Kind of a split personality.
Artur

error: Content is protected !!