Pink Barrels

Wat ooit een fabriek was had nu plaats gemaakt voor woonerven en een speelpleintje. Enkele voormalige ketels (?), tanks waren blijven staan om toch nog een link met het industriële verleden te bewaren. Ja, veel moeite moet je dan niet doen om er een face in te herkennen.

error: Content is protected !!