Psichiatrico di Volterra

Dit psychiatrisch ziekenhuis moest -zoals vele andere in Italië- de deuren sluiten in 1978 toen de Basaglia wet werd doorgevoerd. Deze wet bracht duidelijke regels in de behandeling van patiënten in psychiatrische instellingen en deed alle vroeger bestaande instellingen sluiten. Het was de opstart van een nieuw Italiaans publiek psychisch mentaal beleidssysteem.
Waar de behandelingen voordien vaak als ware folterpraktijken kunnen bestempeld worden werd vanaf die datum een menselijker beleid ingevoerd. Gedaan met de baden in ijswater, testen met verschillende pillen, elektroschokbehandelingen of het moedwillig in coma brengen van patiënten. Verplegend personeel werd bewaker of baas genoemd.
Het ziekenhuis bestond uit vier verschillende gebouwen en bood bvb 20 lavabo’s en twee toiletten per 200 patiënten.
Momenteel is de natuur daar terug de baas en na het vandalisme begint de natuur alles weer op te eisen. Wat blijft zijn wat roeste bedden, afvallende beplaastering en vele rolstoelen. Hier en daar versieren graffitiwerkjes de muren.

error: Content is protected !!