Cimenterie Delwart

Op moment van dit publiceren is het nieuwbouwproject waarschijnlijk al volledig vertrokken uit de startblokken.
Mooi om zien hoe dit industriële stukje erfgoed niet tot op de grond wordt gelijk gemaakt maar betrokken wordt in het nieuwe project. Heel veel was er op moment van bezoek ook al niet meer, wat er nog stond van metalen werkstukken was al hevig geroest. Benieuwd hoe het in de tussenliggende jaren verder geëvolueerd is.

error: Content is protected !!