Jungle Factory

Complicated seems to be our middle name. Om te beginnen hadden we al een ganse tijd zitten zoeken om ongezien het domein op te geraken. Langs prikkeldraad, door netelige struiken, langs een tent wurmend om dan toch maar te besluiten onze stoute schoenen aan te trekken en het hek over te klimmen langs de meest zichtbare kant van de fabriek. Elkaar moreel ondersteunend en dan ook het materiaal doorgevend kwamen we aan de andere kant van het hek. De één al sukkelachtiger dan de ander (waarom voel ik nu plots alle blikken op mij gericht?).
De grote hal die we wilden was super. De overname door de natuur van de in onbruik geraakte ruimte was tof om te zien. Hoopgevend tegen dat de mensheid gedecimeerd wordt!
Hierna moesten we nog het terrein ongezien verlaten. Dit ging super vlot want plots merkten we dat de (schuif-) poort gewoon open stond. Hoe was onze naam weer?

error: Content is protected !!