Tirlemontio

Waar slaat die naam nu op kan je denken. Wel, naar het schijnt zou dit een oude suikerfabriek geweest zijn vandaar de link naar Tienen suiker of (Tirlemont). We hadden geen verdere info behalve de ligging dus als we iets gingen vinden ging het nieuw zijn. Een ingang moest gezocht worden maar dat viel reuze mee en het resultaat was een grote feesttaart die ons op een grote schaal werd aangeboden. Er waren meerdere gebouwen maar bij één droop de decay er van af en kon onze -nochtans geoefende- fotografievinger afdrukken tot we er vingerkrampen aan overhielden.

error: Content is protected !!