Vlasfabriek

Eigenlijk een revisit maar Kurt was hier nog niet. En ik, ik herkende redelijk vlug dat ik er al geweest was. Niet voor het verval deze keer, wel voor de mooie Roa die ik bij deze nu niet heb ingevoegd wegens al aanwezig op zijn juiste plaats.

error: Content is protected !!