Golf Hotel

Dit hotel was makkelijk te vinden en hadden we steeds maar uitgesteld omdat we gehoord hadden dat die te ver heen was. Die dag moesten we echter in de buurt zijn en besloten we deze ook maar mee te plannen. De geruchten waren juist, deze was te ver heen. Bij zoiets vraag je je steeds af wat de voordelen en pleziertjes van het vernielen kunnen zijn. Ik ben er nog steeds niet aan uit en zal daar ook nooit aan uit geraken. Ja, ik heb wel shots hoor, omdat het zo groot was, maar niet beklijvend.
Ondertussen is bij een zoveelste vernielronde en kleine brandjes ook al de brand gepasseerd die allesvernielend was. Wijlen Golf Hotel dus.

error: Content is protected !!