Hotel Rendez-Vous

Bij een poging tot bezoek van een nabijgelegen locatie waren we hier al gepasseerd. Een tweede keer nog eens toen we nog een (geslaagde) poging ondernamen om die nabijgelegen spot te exploren.
De eerste noch de tweede maal op deze gelet en plots was het bijna te laat. Volledig leeg gemaakt, restte alleen nog de trap en koepel om te fotograferen….en de bar uiteraard 😀 .

error: Content is protected !!