Il Cinema Blu

Een mooi cinemazaaltje waar we een vlugge stop hielden. Je weet maar nooit wat de buur doet wanneer hij je staat aan te staren bij elke stap die je doet van de wagen tot aan het gebouw. Ik denk wel dat we het beste meehadden.

error: Content is protected !!