Gravestone Church

Een goed gekende locatie deze gravestone church. Deze ligt net naast een politiekantoor en je moet ei zo na door hun tuin om de ingang te vinden.
Eenmaal binnen zie je dat ooit een poging werd ondernomen om wat te renoveren. Muren werden afgekapt, soms ook weggekapt denk ik, een stelling, een houten muur, tot ze in de renovatie waarschijnlijk op wat oudere graven botsten die de renovatie misschien tegenhielden.
Of was geldgebrek een oorzaak? Ik weet het niet.
Wat ik wel weet is dat het stonk naar duiven en duivenpoep. Dat je overal waar je je voet zette je op een tapijt van die stront bevond. Ging je het orgel boven bekijken dan kreeg je een concert van roekoënde en flapperende duiven.
Keek je beneden dan zag je tussen de oudere opgegraven graven ook nog wat botten liggen…neen, geen laarzen maar menselijke beenderen.

error: Content is protected !!