Chateau Jeanne d’Arc

Het is me nu niet helemaal duidelijk of dit residentieel of leisure is. Woonden de mensen er of was dit met feestzaal of waren er hotelfaciliteiten. De twee intacte kamers gaven niets prijs, de rest was openlucht geworden. Laat ik maar veronderstellen dat Jeanne er alleen woonde.

error: Content is protected !!