Maison Felix

Eigenlijk kwamen we hier voor het toffe salonshot waar je het licht doorhangend plafond had die de rode canapé bedreigde.
Er was een winter teveel overgegaan en hoewel we verval leuk vinden had het hier wel eventjes te vlug voortgedaan.
Je kent wel de tekeningen waar je het mannetje Wally moet zoeken? Wel, hier was het de salon waar je het bankstel moest zoeken.
Verder was ook nog te zien hoe Magere Hein zich aan wat ‘stagen’ had bezondigd maar zijn materiaal niet meer had meegedaan.

error: Content is protected !!