Villa Wallfahrt/Villa Das/Manoir de la Chapelle

Een locatie die destijds heel gekend en geliefd was deze villa Wallfahrt. Vanwaar de eerste twee benamingen komen weet ik niet maar de laatste zal duidelijk verwijzen naar de bijhorende kapel. Ik heb me altijd afgevraagd hoe godsvruchtig en kapitaalkrachtig je moet zijn om dergelijke grote kapel aan je huis aan te bouwen. Tot ik ergens las dat de villa gebouwd werd door een onderpastoor in 1897. Of het waar is weet ik niet, misschien was de onderpastoor wel een persoonlijke vriend van de bisschop, kardinaal of de paus want het kostenplaatje moet in die tijd toch ook behoorlijk geweest zijn. De villa stond lange tijd te koop en zou uiteindelijk verkocht zijn om er een luxe seniorentehuis van te maken.

error: Content is protected !!