Buren bij Kunstenaars 2017

Kakelvers is deze editie op moment van aanmaak. Tintelingen van genot gaan nog door het lichaam. Naast de tintelingen, het gevoel van een tevreden uitgeput zijn.
Voor deze nieuwe editie, mijn vierde ondertussen, werd nogmaals voor een nieuwe locatie uitgekeken. Was de vorige niet goed genoeg meer? Jawel, maar in een school exposeren gaf ook wat beperkingen. Het gebeuren kan over drie dagen terwijl je in een school moet wachten tot de laatste lessen zijn afgelopen en -in ons geval- de naschoolse opvang ten einde was. Dat betekende dus dat we telkens de vrijdag volledig kwijt zijn. Ook qua ruimte zaten we aan zijn limiet.
Als je iets wil, echt wil en er ook voor gaat komen er opportuniteiten bloot te liggen. Dat was hier niet anders: we kregen de kans om een prachtige ruimte te huren waar we terug zeker met vier konden exposeren. Eén van de vrienden kon door werksituaties dit jaar er niet bij zijn maar het duurde niet lang voor we een evenwaardige vervanger hadden. Als je een kleine groep hechte vrienden vormt die bovendien in dezelfde kweekvijver zit dan is er vlug iemand kandidaat de ruimte op te vullen (jawel, voor volgende editie wellicht aan te vullen)
Ziehier mijn bijdrage aan de editie van dit jaar.

error: Content is protected !!